ภูชี้ฟ้าโฮมสเตย์บ้านออย

จองที่พัก

จองห้องพักบ้านออยได้ที่

คุณออย 0894613464 ,0847568798

* * สำรองค่าที่พักล่วงหน้า 50% **

ชื่อบัญชีคุณปภาวดี แซ่ย่าง

ธนาคารทหารไทย สาขาเทิง (ออมทรัพย์)

เลขที่บัญชี 379-27-294-48

 

www.phucheefahhomestaybanaoy.com