ภูชี้ฟ้าโฮมสเตย์บ้านออย

อัตราค่าห้อง

ช่วง High season ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน-มกราคม

บ้านพักหลัง 2 ท่าน ราคา 1,500 บาท รวมอาหารเช้า +เย็น

บ้านพักหลัง 4 ท่าน ราคา 2,500 บาท รวมอาหารเช้า +เย็น

ช่วง low season ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์-ตุลาคม

หัวละ 500 บาท รวมอาหารเช้า-เย็น

www.phucheefahhomestaybanaoy.com